Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ tư - 21/02/2024 10:28

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Tuyên ngôn độc lập (P1)

Bạn đang xem : Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Tuyên ngôn độc lập (P1)
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 12 bài Tuyên ngôn độc lập. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Hồ Chí Minh vết bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào?

 • A. tháng 5/1945
 • B. Tháng 8/1945
 • C. Tháng 9/1945
 • D. Tháng 1/1946

Câu 2: Mục đích chính của bản Tuvên ngôn Độc lập ?

 • A. Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta.
 • B Tuyên bố nền dộc lập của dân tộc Việt Nam.
 • C. Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
 • D. Khai sinh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 3: Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập tại đâu?

 • A. Cao Bằng
 • B. Hà Nội
 • C. Chiế khu Việt Bắc
 • D. Tuyên Quang

Câu 4: Đối tượng mà bản Tuyên ngôn Độc lập hướng tới ?

 • A. Đồng bào cả nước.
 • B. Đồng bào cả nước, nhân loại tiến bộ trên thế giới, những kẻ xâm lược.
 • C. Những kẻ có dã tâm xâm lược nước ta.
 • D Hội nghị Tê - hê - răng và Cựu Kim Sơn.

Câu 5: Hồ Chủ Tịch trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập (1776) cùa nước Mỹ, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của cách mạng Pháp nhằm mục đích gì?

 • A. Suy rộng và nâng cao vấn đề để khẳng định quyền của dân tộc mình bằng chính những lời lẽ cùa tổ tiên người Mỹ, người Pháp.
 • B. Người trân trọng những danh ngôn bất hủ và cũng kiên quyết nhắc nhở họ đừng có vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mạng vĩì đại.
 • C. Xây dựng cư sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc mình.
 • D. Nhằm phát triển quyền lợi con người thành quyền lợi dân tộc, đề cao những giá trị hiển nhiên của tư tưởng nhân đạo và của văn minh nhân loại, tạo tiền đề cho lập luận sẽ nêu ở mệnh đề tiếp theo.

Câu 6: Dòng nào đã thể hiện sự đóng góp đầy ý nghĩa của Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới?

 • A. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp nước ta, áp bức đồng bào ta.
 • B. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
 • C. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ cùa Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phái được độc lập!
 • D. Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Tê- hẻ- răng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Câu 7: Hồ Chí Minh nói "Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa cùa Pháp nữa" nhằm khẳng định:

 • A. Pháp đã thua Nhật.
 • B. Nước ta liên quan chặt chẽ với Nhật.
 • C. Nước ta không còn quan hệ gì với thực dân pháp, thưc dân Pháp không còn một đặc quyền, đặc lợi nào trên đất Việt Nam.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Dòng nào thế hiện tầm nhìn xa trông rộng, khả năng nhận định tình hình sang suốt cua Hô Chí Minh ?

 • A. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.
 • B. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực luợng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
 • C. Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Tê- hê- răng và Cựu Kim Sơn. quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.
 • D. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

Câu 9: Câu "Toàn thể dán tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thắn và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyển tự do, độc lập ấy" đã khẳng định điều gì ?

 • A. Đất nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ nền tự do, độc lâp của dân tộc mình bằng mọi giá.
 • B. Chặng đường bảo vệ nền tự do, độc lập của dân tộc ta còn muôn vàn khó khăn và thử thách ở phía trước.
 • C. Kẻ nào có dã tâm tâm xâm lược Việt Nam hãy nhớ rằng: chúng sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của một dân tộc yêu chuộng hoà bình.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng cuộc sóng tự do, Độc lập là vì:

 • A. Một dân tộc đã bị áp bứcvà sống trong đau khổ quá lâu.
 • B. Vì bất cứ ai cũng có quyền được hưởng cuộc sống sung sướng.
 • C. Vì không ai có quyền được xâm lược đất nước của dân tộc khác.
 • D. Vì dân tộc Việt Nam đã chịu nhiều đau khổ, đã anh dũng đấu tranh cho tự do, độc lập, nêu cao tinh thần nhân đạo bác ái.

Câu 11: Nghệ thuật đặc sắc của Tuyên ngôn Độc lập ?

 • A. Lập luận chặtt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn, dẫn chứng xác thực tiêu biểu
 • B. Bố cục mới mẻ, chặt chẽ mà phóng túng.
 • C. Hệ thống dẫn chứng được trình bày theo một trình tự hợp lí.
 • D. Sử dụng nhiều cách lập luận đặc sắc.

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết