Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:56    

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023

  Bạn đang xem : Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

  Chiều 28/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Toán Học. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn toán tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu làm bài từ 14h30. Môn Toán bao gồm 24 mã đề từ 101 - 124, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  Đáp án chính thức full 24 mã đề thi toán THPT 2023

  dap an chinh thuc full 24 ma de thi mon toan tot nghiep thpt 2023 rs650

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 101

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 B 31 D 41 D
  2 B 12 B 22 C 32 C 42 B
  3 B 13 C 23 B 33 B 43 B
  4 D 14 D 24 B 34 D 44 C
  5 C 15 C 25 D 35 C 45 B
  6 A 16 C 26 C 36 C 46 D
  7 D 17 B 27 B 37 D 47 C
  8 A 18 B 28 D 38 D 48 B
  9 A 19 A 29 D 39 B 49 D
  10 B 20 C 30 C 40 C 50 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 101

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 102

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 A 31 C 41 B
  2 C 12 A 22 B 32 B 42 C
  3 C 13 B 23 C 33 C 43 B
  4 A 14 D 24 A 34 A 44 C
  5 B 15 D 25 A 35 A 45 C
  6 B 16 D 26 B 36 A 46 B
  7 C 17 B 27 C 37 C 47 B
  8 A 18 C 28 A 38 C 48 C
  9 D 19 B 29 C 39 B 49 C
  10 B 20 A 30 B 40 A 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 102

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 103

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 C 21 C 31 B 41 A
  2 B 12 D 22 C 32 D 42 A
  3 A 13 D 23 A 33 B 43 D
  4 A 14 C 24 B 34 B 44 B
  5 B 15 D 25 A 35 D 45 D
  6 D 16 A 26 C 36 C 46 B
  7 C 17 C 27 D 37 D 47 D
  8 D 18 A 28 A 38 B 48 C
  9 B 19 C 29 C 39 D 49 C
  10 C 20 A 30 A 40 D 50 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 103

   

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 104

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 D 21 C 31 B 41 B
  2 C 12 D 22 D 32 C 42 A
  3 A 13 C 23 C 33 A 43 C
  4 D 14 A 24 D 34 B 44 C
  5 C 15 D 25 D 35 A 45 A
  6 B 16 C 26 C 36 C 46 A
  7 D 17 B 27 A 37 B 47 C
  8 D 18 A 28 A 38 B 48 B
  9 A 19 C 29 B 39 B 49 A
  10 B 20 B 30 C 40 A 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 104

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 105

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 D 21 B 31 B 41 D
  2 A 12 C 22 B 32 A 42 D
  3 D 13 C 23 C 33 D 43 A
  4 C 14 B 24 A 34 D 44 A
  5 D 15 C 25 A 35 D 45 D
  6 D 16 B 26 D 36 C 46 A
  7 C 17 A 27 C 37 D 47 D
  8 B 18 C 28 B 38 C 48 B
  9 C 19 C 29 A 39 B 49 D
  10 B 20 B 30 C 40 A 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 105

   

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 106

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 A 31 B 41 B
  2 B 12 A 22 C 32 D 42 B
  3 C 13 A 23 C 33 B 43 D
  4 C 14 B 24 D 34 A 44 D
  5 D 15 A 25 A 35 A 45 A
  6 A 16 C 26 C 36 C 46 B
  7 C 17 C 27 B 37 A 47 C
  8 B 18 D 28 B 38 C 48 C
  9 D 19 D 29 A 39 C 49 A
  10 B 20 C 30 A 40 B 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 106

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 107

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 C 31 C 41 B
  2 D 12 D 22 B 32 D 42 A
  3 D 13 D 23 B 33 C 43 C
  4 A 14 C 24 A 34 B 44 B
  5 C 15 A 25 B 35 C 45 A
  6 D 16 A 26 B 36 C 46 C
  7 B 17 B 27 C 37 A 47 B
  8 A 18 B 28 D 38 D 48 A
  9 D 19 D 29 B 39 D 49 C
  10 C 20 A 30 C 40 B 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 107

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 108

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 A 31 D 41 B
  2 C 12 B 22 C 32 A 42 B
  3 C 13 C 23 D 33 B 43 C
  4 B 14 D 24 D 34 C 44 B
  5 A 15 C 25 A 35 A 45 D
  6 B 16 B 26 D 36 D 46 B
  7 B 17 D 27 A 37 D 47 B
  8 A 18 D 28 A 38 C 48 D
  9 C 19 A 29 B 39 C 49 C
  10 D 20 D 30 A 40 C 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 108

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 109

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 C 21 B 31 C 41 A
  2 D 12 D 22 A 32 D 42 C
  3 A 13 C 23 B 33 B 43 C
  4 D 14 D 24 C 34 A 44 C
  5 A 15 B 25 D 35 C 45 B
  6 D 16 C 26 B 36 C 46 C
  7 D 17 B 27 A 37 B 47 D
  8 B 18 A 28 D 38 C 48 C
  9 A 19 B 29 D 39 B 49 B
  10 A 20 C 30 B 40 D 50 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 109

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 110

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 B 21 C 31 D 41 B
  2 D 12 A 22 C 32 A 42 D
  3 A 13 A 23 B 33 D 43 D
  4 B 14 C 24 D 34 D 44 C
  5 B 15 C 25 D 35 B 45 C
  6 D 16 B 26 B 36 B 46 A
  7 D 17 A 27 A 37 A 47 A
  8 C 18 B 28 C 38 D 48 C
  9 C 19 B 29 D 39 B 49 C
  10 A 20 A 30 B 40 A 50 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 110

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 111

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 D 21 B 31 D 41 B
  2 C 12 C 22 C 32 D 42 A
  3 B 13 C 23 C 33 A 43 D
  4 C 14 C 24 B 34 C 44 D
  5 B 15 D 25 D 35 B 45 B
  6 C 16 D 26 A 36 D 46 A
  7 B 17 A 27 A 37 A 47 C
  8 D 18 C 28 B 38 D 48 A
  9 C 19 D 29 B 39 B 49 B
  10 C 20 B 30 C 40 A 50 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 111

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 112

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 B 21 D 31 D 41 D
  2 B 12 C 22 A 32 C 42 A
  3 A 13 C 23 C 33 C 43 C
  4 B 14 D 24 C 34 D 44 C
  5 A 15 A 25 D 35 C 45 D
  6 A 16 A 26 D 36 A 46 A
  7 D 17 A 27 C 37 D 47 D
  8 D 18 C 28 A 38 A 48 D
  9 A 19 B 29 A 39 C 49 C
  10 A 20 B 30 D 40 D 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 112

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 113

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 A 31 B 41 D
  2 C 12 C 22 D 32 D 42 B
  3 A 13 D 23 B 33 C 43 D
  4 D 14 A 24 B 34 A 44 B
  5 D 15 A 25 C 35 A 45 C
  6 B 16 D 26 D 36 A 46 C
  7 A 17 C 27 B 37 C 47 D
  8 A 18 A 28 D 38 B 48 B
  9 A 19 A 29 D 39 B 49 C
  10 D 20 B 30 C 40 B 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 113

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 114

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 A 31 A 41 A
  2 C 12 D 22 A 32 B 42 B
  3 C 13 B 23 B 33 A 43 C
  4 D 14 A 24 B 34 A 44 C
  5 D 15 A 25 A 35 C 45 A
  6 C 16 A 26 B 36 B 46 C
  7 C 17 B 27 C 37 C 47 B
  8 D 18 C 28 B 38 B 48 B
  9 A 19 B 29 A 39 B 49 A
  10 A 20 B 30 C 40 C 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 114

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 115

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 A 31 D 41 B
  2 A 12 A 22 C 32 A 42 D
  3 A 13 C 23 C 33 C 43 B
  4 A 14 D 24 B 34 B 44 D
  5 B 15 D 25 D 35 B 45 D
  6 A 16 C 26 C 36 B 46 B
  7 D 17 D 27 D 37 C 47 B
  8 A 18 C 28 C 38 D 48 D
  9 C 19 B 29 B 39 A 49 A
  10 D 20 A 30 B 40 B 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 115

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 116

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 A 21 D 31 C 41 D
  2 C 12 A 22 C 32 C 42 D
  3 C 13 C 23 C 33 D 43 C
  4 A 14 B 24 D 34 A 44 C
  5 A 15 A 25 B 35 D 45 D
  6 C 16 C 26 A 36 C 46 D
  7 A 17 D 27 D 37 D 47 A
  8 A 18 D 28 A 38 A 48 A
  9 B 19 A 29 C 39 C 49 D
  10 B 20 D 30 D 40 A 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 116

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 117

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 B 31 B 41 B
  2 C 12 C 22 C 32 D 42 D
  3 A 13 D 23 C 33 B 43 D
  4 C 14 D 24 D 34 D 44 A
  5 C 15 D 25 C 35 B 45 B
  6 B 16 A 26 A 36 C 46 A
  7 C 17 A 27 B 37 A 47 A
  8 A 18 C 28 C 38 C 48 B
  9 B 19 A 29 A 39 A 49 D
  10 C 20 D 30 A 40 D 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 117

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 118

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 C 21 A 31 A 41 D
  2 C 12 A 22 B 32 C 42 A
  3 A 13 C 23 B 33 D 43 D
  4 A 14 D 24 C 34 A 44 B
  5 C 15 C 25 D 35 B 45 A
  6 A 16 D 26 A 36 D 46 C
  7 C 17 B 27 B 37 C 47 B
  8 C 18 B 28 D 38 A 48 D
  9 C 19 D 29 A 39 C 49 A
  10 B 20 B 30 D 40 D 50 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 118

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 119

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 C 21 A 31 D 41 A
  2 A 12 D 22 C 32 D 42 D
  3 A 13 D 23 A 33 B 43 B
  4 D 14 A 24 D 34 A 44 D
  5 A 15 B 25 A 35 B 45 A
  6 C 16 A 26 B 36 D 46 D
  7 C 17 C 27 D 37 A 47 D
  8 B 18 D 28 B 38 A 48 D
  9 B 19 B 29 B 39 B 49 A
  10 B 20 A 30 B 40 D 50 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 119

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 120

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 B 31 A 41 A
  2 D 12 B 22 C 32 D 42 D
  3 C 13 C 23 A 33 A 43 D
  4 C 14 C 24 B 34 A 44 B
  5 C 15 B 25 D 35 D 45 D
  6 B 16 D 26 B 36 B 46 A
  7 B 17 B 27 C 37 D 47 B
  8 A 18 B 28 D 38 A 48 A
  9 B 19 A 29 C 39 D 49 B
  10 C 20 A 30 D 40 A 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 120

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 121

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 A 21 B 31 C 41 D
  2 D 12 B 22 D 32 D 42 D
  3 A 13 A 23 C 33 C 43 B
  4 C 14 B 24 C 34 D 44 D
  5 C 15 C 25 B 35 C 45 D
  6 C 16 A 26 C 36 D 46 C
  7 D 17 B 27 B 37 C 47 D
  8 C 18 B 28 B 38 D 48 C
  9 D 19 D 29 B 39 B 49 D
  10 A 20 B 30 C 40 D 50 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 121

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 122

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 A 21 B 31 A 41 B
  2 C 12 D 22 A 32 A 42 C
  3 B 13 D 23 D 33 A 43 B
  4 A 14 C 24 D 34 C 44 D
  5 B 15 D 25 C 35 D 45 C
  6 A 16 B 26 C 36 C 46 B
  7 D 17 D 27 A 37 A 47 B
  8 D 18 A 28 A 38 B 48 C
  9 A 19 D 29 C 39 B 49 C
  10 B 20 A 30 C 40 D 50 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 122

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 123

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 D 31 A 41 A
  2 B 12 D 22 A 32 B 42 D
  3 C 13 C 23 D 33 D 43 D
  4 A 14 B 24 A 34 B 44 D
  5 C 15 D 25 D 35 B 45 A
  6 A 16 B 26 B 36 D 46 B
  7 D 17 C 27 B 37 D 47 D
  8 C 18 A 28 B 38 A 48 B
  9 B 19 A 29 A 39 B 49 A
  10 A 20 A 30 D 40 A 50 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 123

   

  Đáp án Toán THPT 2023 mã 124

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 C 31 C 41 D
  2 A 12 B 22 C 32 D 42 D
  3 A 13 D 23 A 33 B 43 B
  4 A 14 B 24 B 34 B 44 D
  5 B 15 C 25 A 35 B 45 C
  6 C 16 D 26 C 36 D 46 D
  7 B 17 A 27 B 37 B 47 D
  8 B 18 D 28 D 38 C 48 C
  9 D 19 A 29 C 39 C 49 B
  10 C 20 A 30 D 40 C 50 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Toán 2023 mã 124

  Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có 1 kết quả như ý.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết