Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:56    

  Đáp án Full 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023

  Bạn đang xem : Đáp án Full 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023

  Đáp án Full 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023 dành riêng cho các e học sinh tham khảo và đối chiếu kết quả của mình có thể đạt được trong kì thi vừa diễn ra.

  Chiều 29/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Ngoại ngữ. Đây là cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, bắt đầu làm bài từ 14h30. Môn tiếng Anh bao gồm 24 mã đề từ 401 - 424, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023 của Bộ GD

  dap an chinh thuc 24 ma de thi mon tieng anh 2023

  Đáp án Full 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 401

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 D 21 D 31 B 41 C
  2 A 12 A 22 B 32 C 42 B
  3 C 13 B 23 A 33 A 43 D
  4 A 14 C 2  4 D 34 B 44 B
  5 D 15 C 25 A 35 B 45 B
  6 D 16 D 26 D 36 D 46 D
  7 C 17 C 27 B 37 C 47 D
  8 C 18 D 28 A 38 C 48 B
  9 A 19 B 29 D 39 B 49 C
  10 C 20 A 30 C 40 C 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 401

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 402

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 C 21 C 31 C 41 A
  2 B 12 C 22 A 32 C 42 D
  3 A 13 D 23 C 33 D 43 C
  4 C 14 B 24 A 34 C 44 C
  5 A 15 C 25 D 35 D 45 D
  6 C 16 A 26 A 36 A 46 B
  7 D 17 D 27 A 37 A 47 C
  8 A 18 C 28 D 38 D 48 A
  9 B 19 A 29 D 39 C 49 D
  10 A 20 B 30 C 40 A 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 402

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 403

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 B 31 A 41 D
  2 C 12 A 22 B 32 B 42 c
  3 B 13 C 23 A 33 C 43 C
  4 B 14 B 24 B 34 D 44 B
  5 A 15 D 25 C 35 B 45 A
  6 D 16 D 26 D 36 B 46 C
  7 B 17 C 27 A 37 B 47 A
  8 C 18 A 28 D 38 C 48 b
  9 D 19 C 29 A 39 A 49 D
  10 A 20 A 30 D 40 A 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 403

   

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 404

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 C 11 D 21 C 31 B 41 A
  2 D 12 B 22 A 32 A 42 D
  3 B 13 A 23 D 33 B 43 D
  4 B 14 C 24 C 34 D 44 D
  5 D 15 C 25 C 35 D 45 A
  6 B 16 C 26 C 36 A 46 B
  7 C 17 B 27 A 37 D 47 C
  8 B 18 B 28 D 38 A 48 A
  9 C 19 B 29 B 39 C 49 D
  10 D 20 A 30 C 40 C 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 404

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 405

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 A 21 A 31 C 41 B
  2 D 12 B 22 B 32 D 42 D
  3 D 13 C 23 C 33 A 43 D
  4 B 14 D 24 B 34 A 44 D
  5 B 15 B 25 A 35 A 45 B
  6 B 16 C 26 A 36 D 46 C
  7 C 17 C 27 C 37 C 47 B
  8 D 18 D 28 B 38 D 48 A
  9 C 19 C 29 A 39 C 49 D
  10 A 20 B 30 C 40 B 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 405

   

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 406

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 C 31 A 41 C
  2 D 12 D 22 D 32 B 42 A
  3 B 13 D 23 A 33 B 43 B
  4 B 14 D 24 D 34 C 44 C
  5 C 15 A 25 C 35 A 45 C
  6 D 16 C 26 B 36 A 46 C
  7 B 17 A 27 A 37 D 47 B
  8 A 18 D 28 A 38 D 48 A
  9 C 19 D 29 A 39 B 49 C
  10 A 20 B 30 D 40 D 50 C

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 406

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 407

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 A 21 C 31 B 41 D
  2 B 12 B 22 D 32 D 42 C
  3 A 13 C 23 D 33 B 43 D
  4 D 14 C 24 A 34 A 44 D
  5 B 15 B 25 A 35 B 45 C
  6 A 16 A 26 D 36 D 46 B
  7 B 17 D 27 A 37 C 47 A
  8 C 18 A 28 C 38 C 48 C
  9 A 19 A 29 C 39 B 49 D
  10 B 20 D 30 D 40 C 50 C

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 407

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 408

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 D 11 D 21 C 31 B 41 A
  2 B 12 B 22 A 32 D 42 C
  3 B 13 A 23 A 33 D 43 A
  4 B 14 D 24 D 34 D 44 B
  5 A 15 D 25 A 35 C 45 C
  6 C 16 B 26 B 36 C 46 C
  7 B 17 C 27 A 37 C 47 B
  8 A 18 A 28 B 38 A 48 A
  9 B 19 C 29 A 39 C 49 C
  10 B 20 A 30 D 40 C 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 408

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 409

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 A 21 D 31 C 41 D
  2 D 12 A 22 B 32 D 42 B
  3 B 13 C 23 D 33 B 43 D
  4 B 14 C 24 D 34 B 44 C
  5 B 15 C 25 C 35 B 45 D
  6 A 16 B 26 B 36 C 46 C
  7 C 17 D 27 C 37 B 47 D
  8 C 18 D 28 D 38 B 48 A
  9 C 19 C 29 C 39 B 49 C
  10 D 20 B 30 D 40 D 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 409

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 410

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 D 21 A 31 C 41 B
  2 D 12 C 22 D 32 C 42 A
  3 A 13 A 23 D 33 A 43 B
  4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
  5 C 15 D 25 B 35 B 45 C
  6 D 16 B 26 B 36 C 46 A
  7 D 17 D 27 C 37 C 47 C
  8 C 18 D 28 C 38 B 48 B
  9 B 19 C 29 B 39 B 49 A
  10 A 20 D 30 A 40 A 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 410

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 411

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 C 21 B 31 C 41 A
  2 A 12 C 22 C 32 D 42 B
  3 B 13 D 23 D 33 B 43 A
  4 C 14 B 24 B 34 A 44 A
  5 D 15 B 25 B 35 C 45 D
  6 C 16 A 26 C 36 B 46 A
  7 D 17 B 27 B 37 B 47 B
  8 B 18 C 28 C 38 D 48 C
  9 B 19 C 29 A 39 D 49 D
  10 C 20 C 30 D 40 D 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 411

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 412

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 A 31 C 41 C
  2 D 12 A 22 C 32 A 42 D
  3 B 13 C 23 D 33 C 43 A
  4 C 14 D 24 C 34 D 44 C
  5 D 15 B 25 B 35 D 45 D
  6 A 16 C 26 C 36 A 46 D
  7 D 17 D 27 D 37 A 47 D
  8 D 18 A 28 A 38 A 48 B
  9 A 19 D 29 A 39 C 49 C
  10 C 20 A 30 A 40 C 50 A

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 412

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 413

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 B 21 C 31 B 41 B
  2 D 12 C 22 D 32 C 42 A
  3 B 13 D 23 B 33 B 43 B
  4 B 14 A 24 C 34 A 44 C
  5 A 15 D 25 A 35 D 45 B
  6 B 16 D 26 A 36 B 46 C
  7 C 17 B 27 C 37 A 47 B
  8 A 18 D 28 B 38 C 48 D
  9 A 19 C 29 D 39 D 49 C
  10 C 20 A 30 D 40 A 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 413

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 414

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 B 11 B 21 A 31 B 41 D
  2 C 12 B 22 B 32 D 42 B
  3 B 13 D 23 D 33 C 43 D
  4 D 14 B 24 A 34 D 44 D
  5 D 15 D 25 C 35 C 45 B
  6 B 16 C 26 A 36 C 46 A
  7 B 17 C 27 A 37 C 47 B
  8 C 18 B 28 D 38 D 48 C
  9 C 19 C 29 C 39 B 49 D
  10 C 20 C 30 D 40 B 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 414

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 415

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 B 11 B 21 A 31 A 41 A
  2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
  3 D 13 A 23 B 33 C 43 C
  4 C 14 C 24 C 34 C 44 A
  5 C 15 D 25 B 35 D 45 B
  6 D 16 D 26 D 36 C 46 A
  7 C 17 A 27 C 37 A 47 B
  8 B 18 A 28 B 38 B 48 C
  9 D 19 D 29 D 39 B 49 B
  10 D 20 B 30 C 40 B 50 A

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 415

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 416

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 C 31 B 41 D
  2 A 12 D 22 C 32 B 42 B
  3 C 13 D 23 B 33 D 43 D
  4 D 14 D 24 B 34 D 44 D
  5 A 15 C 25 B 35 B 45 B
  6 A 16 B 26 C 36 D 46 D
  7 B 17 C 27 B 37 D 47 D
  8 C 18 C 28 B 38 C 48 B
  9 C 19 B 29 C 39 D 49 A
  10 A 20 D 30 C 40 B 50 C

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 416

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 417

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 B 11 D 21 A 31 C 41 C
  2 D 12 A 22 D 32 A 42 A
  3 A 13 C 23 A 33 B 43 B
  4 C 14 C 24 C 34 B 44 C
  5 B 15 A 25 D 35 D 45 B
  6 C 16 A 26 B 36 C 46 C
  7 D 17 D 27 B 37 B 47 A
  8 A 18 D 28 B 38 D 48 D
  9 A 19 C 29 D 39 A 49 B
  10 A 20 D 30 A 40 D 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 417

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 418

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 D 31 B 41 A
  2 B 12 D 22 A 32 D 42 D
  3 B 13 B 23 D 33 B 43 D
  4 C 14 B 24 C 34 C 44 A
  5 A 15 A 25 A 35 D 45 D
  6 D 16 C 26 A 36 D 46 D
  7 B 17 C 27 C 37 A 47 D
  8 C 18 B 28 D 38 C 48 A
  9 A 19 C 29 B 39 A 49 B
  10 D 20 B 30 B 40 C 50 C

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 418

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 419

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 B 31 B 41 A
  2 A 12 A 22 A 32 A 42 D
  3 D 13 D 23 A 33 D 43 A
  4 C 14 B 24 D 34 A 44 D
  5 B 15 C 25 B 35 A 45 D
  6 B 16 D 26 A 36 A 46 C
  7 B 17 D 27 B 37 D 47 A
  8 A 18 C 28 B 38 D 48 B
  9 A 19 C 29 A 39 B 49 D
  10 B 20 B 30 D 40 B 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 419

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 420

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 D 21 C 31 C 41 B
  2 A 12 A 22 D 32 B 42 D
  3 B 13 C 23 B 33 A 43 B
  4 B 14 A 24 C 34 B 44 D
  5 A 15 C 25 C 35 A 45 D
  6 A 16 D 26 C 36 B 46 B
  7 C 17 B 27 A 37 D 47 C
  8 A 18 C 28 B 38 D 48 A
  9 C 19 A 29 A 39 D 49 D
  10 A 20 D 30 C 40 B 50 D

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 420

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 421

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 D 31 B 41 B
  2 B 12 B 22 C 32 B 42 C
  3 B 13 B 23 D 33 D 43 C
  4 A 14 D 24 C 34 C 44 B
  5 D 15 D 25 C 35 C 45 C
  6 D 16 C 26 B 36 B 46 B
  7 A 17 C 27 D 37 D 47 A
  8 B 18 D 28 D 38 B 48 C
  9 B 19 C 29 C 39 B 49 C
  10 A 20 D 30 D 40 C 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 421

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 422

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 C 21 D 31 D 41 D
  2 B 12 B 22 C 32 A 42 D
  3 C 13 A 23 C 33 B 43 B
  4 C 14 A 24 D 34 B 44 C
  5 D 15 C 25 C 35 B 45 A
  6 A 16 A 26 B 36 C 46 D
  7 A 17 B 27 C 37 D 47 D
  8 D 18 B 28 B 38 C 48 C
  9 A 19 C 29 B 39 D 49 D
  10 A 20 B 30 D 40 D 50 B

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 422

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 423

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 B 11 C 21 A 31 A 41 C
  2 A 12 A 22 A 32 B 42 B
  3 B 13 D 23 B 33 C 43 B
  4 D 14 C 24 B 34 B 44 B
  5 C 15 C 25 B 35 A 45 A
  6 A 16 B 26 D 36 A 46 C
  7 C 17 A 27 C 37 B 47 B
  8 A 18 C 28 D 38 A 48 C
  9 D 19 B 29 C 39 B 49 A
  10 C 20 C 30 A 40 A 50 A

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 423

  Đáp án Anh THPT 2023 mã 424

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 A 31 C 41 B
  2 C 12 D 22 C 32 A 42 D
  3 D 13 C 23 B 33 B 43 B
  4 D 14 C 24 A 34 A 44 B
  5 A 15 A 25 B 35 D 45 A
  6 B 16 C 26 C 36 A 46 B
  7 D 17 C 27 D 37 C 47 B
  8 D 18 B 28 B 38 D 48 B
  9 B 19 D 29 B 39 A 49 C
  10 C 20 D 30 A 40 A 50 A

  Chi tiết đề thi: Đáp án Anh THPT 2023 mã 424

  Mong rằng với Đáp án Full 24 mã đề thi môn tiếng Anh 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có 1 kết quả như ý.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết