Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:56    

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023

  Bạn đang xem : Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

  Sáng 29/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Sinh học. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm cuối cùng của tổ hợp Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu làm bài từ 9h35. Môn Sinh học bao gồm 24 mã đề từ 201 - 224, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ GD

  dap an chinh thuc 24 ma de thi mon sinh tot nghiep thpt 2023 (2)

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 201

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 D 101 C 111 D
  82 C 92 C 102 C 112 A
  83 D 93 C 103 A 113 D
  84 A 94 A 104 A 114 D
  85 D 95 A 105 A 115 A
  86 A 96 C 106 D 116 C
  87 B 97 C 107 A 117 A
  88 D 98 D 108 B 118 D
  89 D 99 A 109 B 119 C
  90 C 100 C 110 B 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 201

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 202

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 D 101 D 111 D
  82 A 92 C 102 A 112 B
  83 B 93 B 103 A 113 D
  84 C 94 B 104 D 114 C
  85 B 95 D 105 D 115 A
  86 D 96 A 106 A 116 C
  87 D 97 B 107 A 117 C
  88 C 98 C 108 C 118 D
  89 D 99 C 109 A 119 B
  90 B 100 C 110 A 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 202

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 203

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 C 101 B 111 D
  82 B 92 C 102 B 112 C
  83 D 93 C 103 C 113 D
  84 C 94 A 104 D 114 D
  85 B 95 D 105 B 115 D
  86 A 96 D 106 B 116 C
  87 D 97 C 107 C 117 B
  88 C 98 B 108 B 118 C
  89 D 99 B 109 C 119 D
  90 A 100 D 110 D 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 203

   

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 204

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 B 101 B 111 B
  82 D 92 D 102 A 112 A
  83 B 93 C 103 A 113 C
  84 B 94 C 104 D 114 D
  85 D 95 B 105 A 115 B
  86 B 96 C 106 C 116 C
  87 D 97 A 107 A 117 C
  88 A 98 D 108 A 118 A
  89 A 99 C 109 A 119 A
  90 C 100 C 110 B 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 204

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 205

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 D 101 B 111 D
  82 A 92 C 102 A 112 D
  83 D 93 A 103 D 113 C
  84 B 94 B 104 A 114 C
  85 B 95 D 105 B 115 C
  86 A 96 C 106 C 116 D
  87 D 97 A 107 D 117 C
  88 B 98 D 108 C 118 B
  89 C 99 A 109 C 119 D
  90 B 100 B 110 B 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 205

   

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 206

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 D 91 D 101 C 111 B
  82 D 92 D 102 C 112 A
  83 A 93 C 103 D 113 B
  84 B 94 D 104 A 114 B
  85 C 95 A 105 C 115 D
  86 C 96 D 106 B 116 C
  87 A 97 A 107 C 117 C
  88 C 98 B 108 A 118 B
  89 A 99 C 109 B 119 B
  90 A 100 D 110 B 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 206

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 207

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 B 91 B 101 A 111 D
  82 A 92 C 102 A 112 D
  83 A 93 D 103 A 113 B
  84 D 94 C 104 B 114 D
  85 B 95 D 105 B 115 C
  86 C 96 B 106 C 116 B
  87 B 97 D 107 C 117 C
  88 C 98 D 108 D 118 D
  89 C 99 A 109 C 119 D
  90 C 100 C 110 A 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 207

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 208

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 A 101 D 111 D
  82 B 92 B 102 D 112 D
  83 B 93 C 103 A 113 A
  84 A 94 B 104 D 114 A
  85 B 95 B 105 D 115 A
  86 C 96 D 106 D 116 D
  87 A 97 B 107 B 117 B
  88 A 98 C 108 B 118 A
  89 B 99 D 109 A 119 D
  90 A 100 B 110 D 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 208

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 209

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 D 91 B 101 B 111 D
  82 A 92 C 102 D 112 D
  83 B 93 C 103 B 113 C
  84 A 94 D 104 B 114 D
  85 B 95 D 105 B 115 D
  86 A 96 C 106 D 116 C
  87 C 97 C 107 B 117 D
  88 A 98 C 108 C 118 B
  89 B 99 D 109 B 119 C
  90 D 100 C 110 B 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 209

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 210

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 D 101 D 111 C
  82 D 92 C 102 C 112 B
  83 A 93 A 103 C 113 A
  84 A 94 B 104 D 114 C
  85 D 95 D 105 A 115 B
  86 B 96 C 106 B 116 B
  87 A 97 D 107 A 117 B
  88 B 98 D 108 A 118 A
  89 B 99 C 109 C 119 A
  90 A 100 C 110 B 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 210

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 211

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 B 91 D 101 D 111 D
  82 D 92 D 102 A 112 D
  83 A 93 A 103 A 113 A
  84 D 94 C 104 D 114 C
  85 C 95 A 105 C 115 A
  86 B 96 C 106 C 116 C
  87 B 97 A 107 C 117 D
  88 A 98 A 108 D 118 C
  89 C 99 A 109 D 119 A
  90 B 100 C 110 C 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 211

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 212

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 A 101 C 111 C
  82 B 92 D 102 B 112 C
  83 B 93 A 103 C 113 A
  84 C 94 C 104 B 114 C
  85 A 95 B 105 A 115 C
  86 D 96 C 106 D 116 C
  87 A 97 C 107 B 117 D
  88 B 98 A 108 A 118 C
  89 B 99 B 109 B 119 A
  90 B 100 A 110 A 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 212

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 213

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 D 91 D 101 D 111 C
  82 A 92 C 102 B 112 D
  83 C 93 D 103 C 113 D
  84 B 94 B 104 A 114 C
  85 A 95 C 105 B 115 A
  86 A 96 B 106 B 116 C
  87 B 97 D 107 B 117 C
  88 A 98 C 108 D 118 D
  89 B 99 A 109 C 119 A
  90 D 100 C 110 D 120 A

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 213

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 214

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 B 101 D 111 A
  82 C 92 C 102 B 112 D
  83 A 93 D 103 C 113 C
  84 C 94 B 104 B 114 D
  85 D 95 D 105 C 115 B
  86 C 96 D 106 A 116 C
  87 A 97 C 107 A 117 B
  88 B 98 D 108 C 118 A
  89 A 99 B 109 A 119 A
  90 A 100 C 110 B 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 214

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 215

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 B 101 A 111 B
  82 B 92 B 102 B 112 A
  83 A 93 B 103 B 113 B
  84 A 94 A 104 D 114 C
  85 C 95 A 105 C 115 C
  86 D 96 D 106 D 116 B
  87 C 97 C 107 A 117 B
  88 C 98 B 108 D 118 C
  89 D 99 A 109 D 119 A
  90 A 100 C 110 D 120 A

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 215

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 216

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 D 91 B 101 B 111 D
  82 A 92 B 102 A 112 C
  83 A 93 A 103 B 113 A
  84 C 94 A 104 D 114 D
  85 B 95 B 105 C 115 C
  86 A 96 D 106 D 116 C
  87 B 97 D 107 D 117 D
  88 C 98 B 108 C 118 A
  89 D 99 B 109 D 119 C
  90 B 100 A 110 B 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 216

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 217

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 C 101 D 111 D
  82 B 92 D 102 D 112 C
  83 A 93 D 103 B 113 D
  84 D 94 B 104 C 114 A
  85 C 95 A 105 A 115 C
  86 B 96 A 106 C 116 B
  87 D 97 A 107 B 117 A
  88 B 98 C 108 C 118 C
  89 B 99 A 109 D 119 A
  90 B 100 C 110 D 120 D

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 217

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 218

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 B 91 C 101 A 111 D
  82 B 92 A 102 B 112 B
  83 C 93 A 103 B 113 B
  84 C 94 C 104 A 114 A
  85 D 95 B 105 B 115 D
  86 C 96 D 106 A 116 A
  87 B 97 A 107 D 117 D
  88 C 98 D 108 D 118 B
  89 B 99 A 109 D 119 A
  90 C 100 D 110 A 120 A

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 218

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 219

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 B 101 D 111 B
  82 D 92 A 102 C 112 C
  83 C 93 B 103 B 113 C
  84 A 94 C 104 B 114 D
  85 D 95 D 105 A 115 B
  86 B 96 D 106 C 116 C
  87 A 97 D 107 A 117 C
  88 A 98 B 108 D 118 D
  89 A 99 A 109 D 119 C
  90 C 100 B 110 D 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 219

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 220

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 D 101 D 111 D
  82 A 92 B 102 B 112 D
  83 A 93 B 103 D 113 A
  84 A 94 C 104 B 114 A
  85 B 95 B 105 B 115 A
  86 D 96 A 106 D 116 D
  87 A 97 C 107 B 117 A
  88 A 98 B 108 A 118 B
  89 C 99 D 109 B 119 A
  90 D 100 D 110 B 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 220

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 221

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 C 101 B 111 D
  82 A 92 D 102 D 112 D
  83 B 93 A 103 D 113 D
  84 D 94 B 104 A 114 C
  85 B 95 C 105 C 115 A
  86 C 96 C 106 B 116 C
  87 B 97 C 107 B 117 C
  88 A 98 D 108 D 118 A
  89 D 99 C 109 A 119 A
  90 B 100 D 110 B 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 221

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 222

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 D 91 A 101 A 111 B
  82 A 92 B 102 B 112 C
  83 D 93 C 103 B 113 D
  84 D 94 D 104 B 114 B
  85 C 95 B 105 D 115 D
  86 A 96 C 106 B 116 A
  87 A 97 C 107 C 117 A
  88 C 98 B 108 C 118 B
  89 D 99 D 109 A 119 B
  90 D 100 C 110 D 120 C

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 222

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 223

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 C 91 A 101 B 111 A
  82 D 92 C 102 A 112 B
  83 B 93 A 103 D 113 B
  84 C 94 D 104 D 114 D
  85 A 95 C 105 D 115 D
  86 C 96 A 106 C 116 C
  87 C 97 D 107 B 117 B
  88 A 98 B 108 D 118 D
  89 B 99 B 109 A 119 C
  90 A 100 A 110 D 120 B

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 223

  Đáp án SinhTHPT 2023 mã 224

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  81 A 91 D 101 C 111 C
  82 C 92 A 102 A 112 B
  83 B 93 D 103 C 113 A
  84 B 94 A 104 B 114 C
  85 C 95 A 105 B 115 B
  86 B 96 B 106 D 116 C
  87 A 97 B 107 C 117 B
  88 B 98 C 108 C 118 C
  89 A 99 A 109 C 119 B
  90 D 100 A 110 A 120 A

  >>>Chi tiết: Đáp án môn Sinh 2023 mã đề 224

  Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có một kết quả như ý!

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết