Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:57    

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2023

  Bạn đang xem : Đáp án full 24 mã đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2023

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

  Sáng 29/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Vật Lý. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn lý tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu làm bài từ 7h35. Môn Lý bao gồm 24 mã đề từ 201 - 224, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC 24 MÃ ĐỀ THI MÔN LÝ TỐT NGHIỆP THPT 2023
  dap an full 24 ma de thi mon ly tot nghiep thpt 2023

   

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 201

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 D 31 A
  2 A 12 C 22 A 32 C
  3 B 13 C 23 C 33 A
  4 B 14 A 24 C 34 C
  5 A 15 B 25 C 35 D
  6 A 16 A 26 A 36 C
  7 D 17 D 27 A 37 D
  8 B 18 A 28 D 38 D
  9 C 19 C 29 D 39 C
  10 D 20 D 30 C 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 201

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 202

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 B 21 D 31 D
  2 D 12 B 22 A 32 D
  3 B 13 D 23 A 33 B
  4 A 14 C 24 B 34 C
  5 A 15 C 25 A 35 D
  6 D 16 A 26 A 36 C
  7 D 17 D 27 A 37 A
  8 A 18 D 28 B 38 C
  9 C 19 C 29 C 39 B
  10 B 20 C 30 C 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 202

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 203

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 D 21 C 31 C
  2 B 12 B 22 D 32 C
  3 A 13 D 23 B 33 B
  4 A 14 C 24 B 34 B
  5 D 15 D 25 B 35 A
  6 C 16 B 26 C 36 B
  7 D 17 C 27 D 37 B
  8 D 18 C 28 D 38 D
  9 C 19 D 29 C 39 B
  10 C 20 B 30 D 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 203

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 204

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 A 21 B 31 C
  2 A 12 B 22 A 32 A
  3 B 13 A 23 A 33 D
  4 C 14 B 24 C 34 D
  5 C 15 C 25 A 35 C
  6 A 16 B 26 A 36 C
  7 B 17 B 27 D 37 A
  8 C 18 C 28 C 38 A
  9 B 19 D 29 D 39 D
  10 B 20 A 30 A 40 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 204

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 205

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 D 31 D
  2 D 12 C 22 C 32 C
  3 B 13 A 23 C 33 C
  4 C 14 C 24 A 34 B
  5 D 15 B 25 D 35 D
  6 C 16 A 26 B 36 D
  7 D 17 B 27 B 37 D
  8 C 18 A 28 B 38 C
  9 D 19 D 29 C 39 B
  10 A 20 A 30 D 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 205

   

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 206

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 C 21 D 31 D
  2 B 12 A 22 C 32 A
  3 D 13 B 23 D 33 B
  4 A 14 B 24 D 34 B
  5 A 15 A 25 C 35 C
  6 B 16 C 26 B 36 D
  7 B 17 C 27 C 37 B
  8 A 18 D 28 D 38 C
  9 C 19 B 29 D 39 C
  10 C 20 A 30 A 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 206

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 207

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 C 21 B 31 B
  2 B 12 D 22 A 32 C
  3 A 13 B 23 B 33 D
  4 A 14 D 24 C 34 C
  5 A 15 D 25 A 35 D
  6 C 16 A 26 D 36 C
  7 B 17 C 27 C 37 D
  8 B 18 B 28 D 38 C
  9 D 19 A 29 D 39 C
  10 C 20 B 30 D 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 207

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 208

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 D 31 D
  2 D 12 D 22 D 32 A
  3 B 13 B 23 A 33 B
  4 B 14 C 24 A 34 B
  5 A 15 A 25 D 35 D
  6 B 16 D 26 B 36 B
  7 B 17 C 27 D 37 A
  8 D 18 A 28 A 38 A
  9 C 19 C 29 A 39 B
  10 B 20 B 30 D 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 208

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 209

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 B 21 C 31 C
  2 C 12 D 22 B 32 B
  3 A 13 A 23 B 33 B
  4 D 14 B 24 C 34 B
  5 A 15 C 25 D 35 D
  6 C 16 C 26 C 36 C
  7 D 17 B 27 D 37 D
  8 A 18 D 28 B 38 B
  9 D 19 B 29 D 39 C
  10 C 20 D 30 D 40 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 209

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 210

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 A 21 D 31 C
  2 C 12 D 22 D 32 A
  3 B 13 B 23 B 33 A
  4 B 14 D 24 B 34 C
  5 D 15 B 25 B 35 C
  6 D 16 A 26 C 36 A
  7 D 17 B 27 A 37 A
  8 C 18 D 28 A 38 C
  9 A 19 C 29 A 39 C
  10 A 20 C 30 B 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 210

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 211

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 A 21 C 31 C
  2 D 12 C 22 D 32 A
  3 D 13 A 23 A 33 A
  4 C 14 A 24 D 34 D
  5 D 15 B 25 C 35 D
  6 C 16 A 26 A 36 D
  7 A 17 C 27 A 37 C
  8 D 18 A 28 C 38 B
  9 A 19 C 29 C 39 D
  10 B 20 B 30 D 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 211

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 212

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 B 21 B 31 B
  2 C 12 C 22 C 32 A
  3 C 13 D 23 B 33 C
  4 C 14 B 24 C 34 C
  5 D 15 C 25 A 35 B
  6 B 16 D 26 A 36 B
  7 C 17 A 27 C 37 C
  8 A 18 B 28 A 38 B
  9 D 19 A 29 B 39 A
  10 A 20 A 30 C 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 212

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 213

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 B 21 C 31 A
  2 C 12 A 22 B 32 B
  3 A 13 C 23 D 33 B
  4 D 14 C 24 D 34 D
  5 C 15 B 25 B 35 A
  6 D 16 C 26 D 36 C
  7 D 17 A 27 A 37 C
  8 D 18 D 28 B 38 A
  9 B 19 C 29 D 39 A
  10 C 20 B 30 C 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 213

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 214

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 C 31 A
  2 D 12 D 22 D 32 C
  3 B 13 D 23 D 33 D
  4 A 14 C 24 B 34 C
  5 B 15 D 25 B 35 A
  6 A 16 A 26 A 36 A
  7 B 17 A 27 C 37 C
  8 A 18 C 28 C 38 D
  9 A 19 C 29 B 39 B
  10 B 20 A 30 C 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 214

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 215

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 B 21 B 31 A
  2 C 12 A 22 A 32 C
  3 B 13 B 23 B 33 B
  4 A 14 C 24 D 34 A
  5 D 15 B 25 A 35 C
  6 D 16 B 26 D 36 D
  7 D 17 C 27 A 37 B
  8 A 18 A 28 C 38 B
  9 C 19 B 29 C 39 C
  10 C 20 C 30 A 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 215

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 216

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 D 21 D 31 C
  2 C 12 B 22 A 32 A
  3 A 13 B 23 C 33 D
  4 B 14 D 24 A 34 D
  5 C 15 A 25 D 35 D
  6 D 16 D 26 B 36 A
  7 C 17 B 27 C 37 A
  8 B 18 B 28 A 38 C
  9 B 19 C 29 D 39 C
  10 B 20 B 30 A 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 216

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 217

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 B 21 B 31 C
  2 A 12 C 22 D 32 D
  3 A 13 A 23 A 33 B
  4 B 14 A 24 D 34 C
  5 D 15 C 25 B 35 B
  6 A 16 C 26 B 36 C
  7 A 17 D 27 D 37 D
  8 A 18 D 28 B 38 B
  9 A 19 D 29 D 39 B
  10 C 20 C 30 D 40 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 217

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 218

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 C 31 A
  2 D 12 B 22 B 32 A
  3 B 13 C 23 C 33 B
  4 D 14 D 24 A 34 B
  5 A 15 A 25 B 35 C
  6 B 16 A 26 D 36 B
  7 D 17 D 27 B 37 C
  8 A 18 A 28 A 38 B
  9 D 19 C 29 B 39 A
  10 A 20 D 30 D 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 218

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 219

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 C 31 A
  2 D 12 B 22 C 32 B
  3 D 13 A 23 A 33 B
  4 C 14 A 24 D 34 D
  5 B 15 B 25 C 35 B
  6 B 16 C 26 D 36 C
  7 D 17 A 27 B 37 A
  8 C 18 C 28 D 38 C
  9 D 19 C 29 D 39 D
  10 D 20 A 30 A 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 219

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 220

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 A 31 B
  2 D 12 C 22 A 32 B
  3 D 13 A 23 D 33 D
  4 B 14 B 24 B 34 B
  5 D 15 D 25 A 35 D
  6 C 16 B 26 B 36 A
  7 C 17 D 27 B 37 D
  8 D 18 B 28 A 38 B
  9 B 19 A 29 D 39 A
  10 C 20 D 30 A 40 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 220

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 221

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 C 21 D 31 D
  2 C 12 C 22 D 32 A
  3 B 13 D 23 B 33 D
  4 B 14 B 24 B 34 D
  5 C 15 B 25 C 35 C
  6 C 16 D 26 D 36 D
  7 B 17 A 27 D 37 C
  8 D 18 A 28 C 38 B
  9 A 19 A 29 A 39 D
  10 A 20 B 30 C 40 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 221

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 222

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 A 21 B 31 C
  2 C 12 A 22 B 32 B
  3 D 13 D 23 C 33 C
  4 C 14 B 24 C 34 B
  5 B 15 C 25 A 35 C
  6 D 16 B 26 B 36 B
  7 A 17 D 27 C 37 A
  8 D 18 D 28 A 38 A
  9 D 19 B 29 C 39 D
  10 D 20 D 30 A 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 222

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 223

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 B 31 B
  2 C 12 D 22 C 32 A
  3 C 13 C 23 B 33 A
  4 B 14 D 24 B 34 D
  5 C 15 C 25 A 35 A
  6 A 16 D 26 A 36 A
  7 D 17 C 27 D 37 B
  8 B 18 D 28 A 38 B
  9 D 19 B 29 A 39 A
  10 B 20 C 30 D 40 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 223

   

  Đáp án Lý THPT 2023 mã 224

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 B 21 B 31 A
  2 C 12 A 22 B 32 C
  3 A 13 A 23 A 33 B
  4 C 14 B 24 C 34 B
  5 B 15 D 25 B 35 A
  6 A 16 C 26 A 36 C
  7 A 17 C 27 B 37 A
  8 B 18 D 28 C 38 B
  9 B 19 D 29 C 39 C
  10 C 20 A 30 C 40 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án Lý thpt quốc gia 2023 mã đề 224

  Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có một kết quả như ý.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết