Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:57    

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023

  Bạn đang xem : Đáp án full 24 mã đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

  Sáng 29/6/2023, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Hóa học. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn hóa tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu làm bài từ 8h35. Môn Hóa bao gồm 24 mã đề từ 201 - 224, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  Đáp án full 24 mã đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án chính thức Hóa THPT 2023
  dap an full 24 ma de thi mon hoa tot nghiep thpt 2023 chinh thuc

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 201

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 A 61 C 71 B
  42 C 52 D 62 B 72 C
  43 A 53 C 63 A 73 C
  44 D 54 C 64 D 74 D
  45 A 55 A 65 A 75 D
  46 A 56 D 66 A 76 C
  47 D 57 C 67 A 77 D
  48 B 58 D 68 B 78 A
  49 A 59 D 69 A 79 C
  50 C 60 A 70 C 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 201

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 202

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 C 71 D
  42 D 52 C 62 A 72 A
  43 C 53 B 63 C 73 C
  44 D 54 D 64 D 74 B
  45 C 55 D 65 C 75 A
  46 D 56 A 66 D 76 B
  47 D 57 D 67 B 77 B
  48 D 58 B 68 B 78 C
  49 A 59 C 69 A 79 A
  50 C 60 A 70 B 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 202

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 203

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 B 61 C 71 D
  42 B 52 A 62 B 72 C
  43 D 53 B 63 D 73 D
  44 A 54 C 64 C 74 C
  45 B 55 D 65 B 75 D
  46 D 56 A 66 C 76 D
  47 B 57 B 67 C 77 D
  48 C 58 C 68 D 78 C
  49 B 59 C 69 C 79 D
  50 D 60 B 70 D 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 203

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 204

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 B 61 B 71 A
  42 C 52 D 62 A 72 D
  43 C 53 A 63 B 73 C
  44 A 54 C 64 C 74 A
  45 B 55 B 65 D 75 D
  46 B 56 A 66 B 76 A
  47 D 57 B 67 C 77 A
  48 A 58 C 68 C 78 C
  49 B 59 C 69 A 79 D
  50 B 60 D 70 A 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 204

   

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 205

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 D 71 B
  42 D 52 D 62 A 72 B
  43 C 53 D 63 A 73 D
  44 B 54 B 64 B 74 C
  45 B 55 D 65 B 75 B
  46 C 56 C 66 A 76 B
  47 C 57 A 67 C 77 B
  48 D 58 C 68 A 78 C
  49 D 59 D 69 D 79 D
  50 C 60 D 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 205

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 206

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 A 61 C 71 B
  42 A 52 B 62 D 72 B
  43 A 53 A 63 C 73 D
  44 C 54 C 64 C 74 B
  45 C 55 B 65 D 75 A
  46 A 56 B 66 D 76 B
  47 B 57 C 67 A 77 B
  48 B 58 A 68 C 78 D
  49 D 59 A 69 C 79 D
  50 D 60 C 70 D 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 206

   

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 207

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 A 61 B 71 C
  42 A 52 C 62 B 72 C
  43 A 53 D 63 A 73 D
  44 C 54 C 64 C 74 C
  45 D 55 B 65 C 75 D
  46 B 56 B 66 D 76 B
  47 D 57 A 67 A 77 C
  48 B 58 D 68 A 78 B
  49 D 59 C 69 C 79 C
  50 D 60 B 70 B 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 207

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 208

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 A 61 B 71 B
  42 B 52 A 62 A 72 D
  43 B 53 A 63 D 73 A
  44 C 54 B 64 D 74 D
  45 B 55 B 65 B 75 B
  46 D 56 C 66 C 76 B
  47 A 57 D 67 D 77 D
  48 C 58 A 68 D 78 A
  49 D 59 D 69 A 79 D
  50 B 60 B 70 D 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 208

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 209

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 A 71 C
  42 D 52 C 62 C 72 B
  43 C 53 C 63 B 73 D
  44 B 54 D 64 D 74 D
  45 B 55 B 65 B 75 C
  46 C 56 D 66 D 76 B
  47 D 57 B 67 B 77 B
  48 C 58 D 68 D 78 D
  49 C 59 A 69 D 79 B
  50 B 60 C 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 209

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 210

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 B 51 B 61 D 71 D
  42 A 52 D 62 A 72 C
  43 A 53 A 63 B 73 C
  44 A 54 A 64 B 74 D
  45 B 55 D 65 A 75 D
  46 C 56 C 66 B 76 B
  47 A 57 B 67 B 77 B
  48 C 58 A 68 C 78 C
  49 C 59 A 69 D 79 C
  50 C 60 C 70 D 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 210

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 211

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 C 71 D
  42 A 52 A 62 B 72 A
  43 D 53 A 63 A 73 C
  44 C 54 D 64 D 74 A
  45 C 55 D 65 B 75 C
  46 B 56 A 66 D 76 A
  47 C 57 A 67 B 77 C
  48 C 58 D 68 D 78 C
  49 C 59 C 69 A 79 D
  50 D 60 C 70 D 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 211

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 212

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 C 61 B 71 C
  42 B 52 D 62 A 72 C
  43 C 53 C 63 B 73 C
  44 A 54 B 64 C 74 A
  45 A 55 C 65 B 75 C
  46 B 56 C 66 B 76 A
  47 D 57 C 67 A 77 A
  48 A 58 A 68 A 78 B
  49 D 59 A 69 C 79 C
  50 B 60 B 70 A 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 212

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 213

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 B 61 A 71 C
  42 D 52 C 62 A 72 A
  43 C 53 C 63 B 73 D
  44 B 54 D 64 C 74 D
  45 C 55 A 65 C 75 D
  46 A 56 D 66 D 76 A
  47 B 57 A 67 D 77 A
  48 A 58 B 68 D 78 B
  49 C 59 D 69 B 79 D
  50 B 60 C 70 C 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 213

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 214

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 C 71 A
  42 B 52 B 62 D 72 C
  43 B 53 B 63 A 73 C
  44 A 54 A 64 D 74 C
  45 D 55 C 65 B 75 A
  46 B 56 D 66 A 76 A
  47 D 57 D 67 B 77 C
  48 B 58 B 68 C 78 D
  49 C 59 A 69 D 79 A
  50 C 60 C 70 C 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 214

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 215

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 A 61 C 71 C
  42 D 52 C 62 B 72 A
  43 C 53 A 63 B 73 A
  44 D 54 B 64 A 74 B
  45 A 55 B 65 C 75 A
  46 C 56 B 66 D 76 A
  47 B 57 C 67 D 77 B
  48 A 58 D 68 D 78 A
  49 D 59 C 69 B 79 B
  50 B 60 D 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 215

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 216

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 B 61 B 71 D
  42 D 52 B 62 D 72 A
  43 B 53 A 63 B 73 A
  44 D 54 D 64 B 74 C
  45 C 55 A 65 C 75 D
  46 D 56 B 66 A 76 D
  47 A 57 A 67 B 77 B
  48 A 58 B 68 C 78 C
  49 D 59 D 69 C 79 C
  50 A 60 D 70 C 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 216

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 217

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 D 61 C 71 A
  42 D 52 C 62 D 72 C
  43 B 53 B 63 C 73 A
  44 D 54 A 64 A 74 D
  45 D 55 A 65 A 75 D
  46 D 56 C 66 C 76 A
  47 B 57 B 67 A 77 D
  48 D 58 D 68 B 78 A
  49 B 59 B 69 C 79 C
  50 C 60 B 70 B 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 217

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 218

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 B 61 A 71 B
  42 B 52 C 62 B 72 A
  43 B 53 A 63 D 73 A
  44 C 54 D 64 C 74 A
  45 C 55 D 65 A 75 B
  46 C 56 C 66 B 76 A
  47 A 57 B 67 D 77 D
  48 D 58 B 68 A 78 B
  49 D 59 B 69 D 79 D
  50 A 60 C 70 A 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 218

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 219

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 C 61 D 71 D
  42 A 52 D 62 B 72 D
  43 C 53 B 63 A 73 B
  44 B 54 A 64 C 74 C
  45 D 55 B 65 D 75 C
  46 B 56 A 66 A 76 D
  47 C 57 C 67 B 77 D
  48 A 58 D 68 A 78 D
  49 C 59 A 69 A 79 B
  50 B 60 C 70 B 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 219

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 220

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 A 61 B 71 A
  42 C 52 A 62 B 72 D
  43 A 53 C 63 D 73 A
  44 A 54 A 64 B 74 D
  45 B 55 B 65 B 75 D
  46 B 56 A 66 D 76 D
  47 C 57 D 67 D 77 A
  48 D 58 B 68 D 78 D
  49 A 59 D 69 A 79 B
  50 B 60 A 70 B 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 220

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 221

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 B 61 C 71 D
  42 B 52 D 62 A 72 A
  43 C 53 A 63 B 73 D
  44 C 54 D 64 C 74 B
  45 D 55 D 65 A 75 B
  46 B 56 C 66 B 76 C
  47 B 57 D 67 B 77 A
  48 A 58 B 68 D 78 A
  49 D 59 C 69 C 79 D
  50 C 60 A 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 221

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 222

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 B 61 C 71 C
  42 B 52 B 62 D 72 C
  43 C 53 A 63 A 73 D
  44 D 54 D 64 A 74 B
  45 A 55 D 65 A 75 D
  46 A 56 D 66 D 76 C
  47 B 57 B 67 D 77 B
  48 B 58 B 68 C 78 D
  49 C 59 A 69 C 79 B
  50 B 60 C 70 D 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 222

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 223

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 A 61 A 71 D
  42 B 52 D 62 C 72 C
  43 C 53 C 63 A 73 D
  44 B 54 B 64 A 74 B
  45 C 55 A 65 C 75 D
  46 C 56 B 66 D 76 D
  47 D 57 C 67 B 77 D
  48 A 58 B 68 C 78 A
  49 B 59 B 69 A 79 A
  50 A 60 D 70 B 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 223

   

  Đáp án Hóa THPT 2023 mã 224

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 A 61 B 71 B
  42 A 52 B 62 A 72 C
  43 A 53 C 63 B 73 B
  44 C 54 C 64 B 74 C
  45 D 55 B 65 A 75 A
  46 D 56 A 66 B 76 A
  47 D 57 C 67 A 77 B
  48 A 58 C 68 A 78 C
  49 B 59 B 69 B 79 C
  50 C 60 C 70 C 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề Hóa 2023 mã 224

  Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có một kết quả như ý.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết