Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Kỳ thi THPT quốc gia

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ ba - 04/07/2023 03:56    

  Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023

  Bạn đang xem : Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023

  Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

  Sáng ngày 29/6/2023, các sĩ tử tiếp tục bài thi tổ hợp KHXH. Đây là tổ hợp gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  Mỗi đề thi môn địa tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Thời gian làm bài bắt đầu từ 08h30. Môn Địa lý bao gồm 24 mã đề từ 301 - 324, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
  dap an chinh thuc 24 ma de thi mon tieng anh 2023

   

  ĐÁP ÁN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU

  Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

  Đáp án địa THPT 2023 mã 301

  Đáp án địa THPT 2023 mã 301
  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 C 61 C 71 A
  42 A 52 B 62 D 72 D
  43 C 53 B 63 C 73 D
  44 A 54 C 64 A 74 C
  45 C 55 C 65 C 75 A
  46 A 56 D 66 C 76 A
  47 C 57 D 67 A 77 C
  48 D 58 A 68 A 78 D
  49 B 59 D 69 D 79 D
  50 B 60 A 70 D 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 301

  Đáp án địa THPT 2023 mã 302

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 C 61 A 71 A
  42 D 52 D 62 A 72 A
  43 D 53 D 63 C 73 A
  44 D 54 A 64 D 74 C
  45 C 55 B 65 C 75 D
  46 D 56 C 66 B 76 C
  47 C 57 C 67 A 77 C
  48 C 58 B 68 B 78 D
  49 A 59 A 69 D 79 B
  50 B 60 D 70 B 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 302

  Đáp án địa THPT 2023 mã 303

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 B 51 C 61 B 71 B
  42 A 52 D 62 D 72 C
  43 D 53 C 63 C 73 C
  44 D 54 D 64 B 74 C
  45 B 55 D 65 B 75 B
  46 C 56 A 66 C 76 B
  47 A 57 C 67 C 77 D
  48 A 58 D 68 D 78 D
  49 D 59 B 69 D 79 C
  50 C 60 B 70 D 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 303

   

  Đáp án địa THPT 2023 mã 304

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 D 61 B 71 A
  42 B 52 B 62 D 72 D
  43 A 53 C 63 A 73 C
  44 B 54 B 64 C 74 B
  45 B 55 C 65 A 75 D
  46 A 56 C 66 B 76 A
  47 A 57 C 67 C 77 B
  48 C 58 D 68 A 78 B
  49 A 59 D 69 D 79 A
  50 A 60 C 70 A 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 304

  Đáp án địa THPT 2023 mã 305

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 A 51 B 61 C 71 C
  42 C 52 D 62 B 72 B
  43 D 53 D 63 A 73 C
  44 D 54 B 64 C 74 D
  45 A 55 B 65 D 75 D
  46 C 56 C 66 A 76 B
  47 C 57 D 67 B 77 A
  48 D 58 C 68 D 78 D
  49 B 59 B 69 D 79 A
  50 C 60 B 70 C 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 305

   

  Đáp án địa THPT 2023 mã 306

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 D 51 C 61 A 71 A
  42 A 52 A 62 A 72 C
  43 D 53 C 63 D 73 A
  44 B 54 C 64 C 74 B
  45 B 55 C 65 A 75 A
  46 C 56 B 66 D 76 B
  47 B 57 D 67 D 77 C
  48 A 58 B 68 B 78 C
  49 C 59 D 69 B 79 B
  50 D 60 D 70 C 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 306

  Đáp án địa THPT 2023 mã 307

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 C 61 A 71 B
  42 C 52 B 62 B 72 D
  43 C 53 D 63 C 73 A
  44 B 54 B 64 C 74 A
  45 D 55 D 65 B 75 D
  46 C 56 C 66 B 76 D
  47 B 57 D 67 A 77 A
  48 A 58 D 68 B 78 C
  49 C 59 A 69 C 79 D
  50 B 60 D 70 C 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 307

  Đáp án địa THPT 2023 mã 308

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 C 51 D 61 D 71 A
  42 B 52 D 62 A 72 D
  43 B 53 D 63 B 73 A
  44 B 54 B 64 D 74 B
  45 A 55 D 65 A 75 D
  46 A 56 B 66 A 76 D
  47 C 57 B 67 B 77 C
  48 C 58 B 68 D 78 D
  49 C 59 D 69 D 79 A
  50 A 60 A 70 B 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 308

  Đáp án địa THPT 2023 mã 309

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 D 61 B 71 B
  42 C 52 A 62 B 72 C
  43 B 53 A 63 A 73 C
  44 D 54 D 64 A 74 B
  45 C 55 C 65 C 75 C
  46 B 56 D 66 D 76 C
  47 D 57 B 67 B 77 B
  48 B 58 C 68 D 78 D
  49 D 59 B 69 D 79 C
  50 C 60 D 70 B 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 309

  Đáp án địa THPT 2023 mã 310

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 C 61 A 71 B
  42 B 52 C 62 C 72 A
  43 D 53 D 63 A 73 C
  44 A 54 C 64 A 74 B
  45 A 55 B 65 C 75 B
  46 B 56 D 66 D 76 A
  47 A 57 D 67 D 77 A
  48 C 58 C 68 B 78 A
  49 A 59 D 69 C 79 C
  50 D 60 B 70 B 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 310

  Đáp án địa THPT 2023 mã 311

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 C 61 A 71 A
  42 C 52 A 62 A 72 A
  43 D 53 C 63 A 73 A
  44 A 54 A 64 D 74 D
  45 D 55 B 65 D 75 C
  46 B 56 D 66 C 76 D
  47 A 57 C 67 C 77 D
  48 D 58 B 68 D 78 A
  49 D 59 B 69 C 79 C
  50 A 60 D 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 311

  Đáp án địa THPT 2023 mã 312

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 D 51 C 61 B 71 B
  42 B 52 D 62 C 72 A
  43 D 53 B 63 A 73 C
  44 C 54 A 64 A 74 C
  45 C 55 A 65 A 75 B
  46 C 56 A 66 B 76 C
  47 A 57 C 67 B 77 C
  48 B 58 C 68 A 78 B
  49 D 59 A 69 C 79 C
  50 C 60 A 70 B 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 312

  Đáp án địa THPT 2023 mã 313

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  41 D 51 D 61 C 71 A
  42 A 52 D 62 D 72 B
  43 A 53 A 63 B 73 C
  44 B 54 A 64 D 74 C
  45 D 55 D 65 C 75 D
  46 A 56 A 66 C 76 C
  47 B 57 A 67 B 77 C
  48 B 58 D 68 C 78 D
  49 D 59 A 69 B 79 B
  50 B 60 C 70 C 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 313

  Đáp án địa THPT 2023 mã 314

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 B 61 B 71 C
  42 A 52 D 62 A 72 D
  43 A 53 D 63 A 73 A
  44 A 54 A 64 B 74 A
  45 C 55 D 65 A 75 C
  46 C 56 D 66 A 76 C
  47 B 57 C 67 B 77 A
  48 D 58 C 68 D 78 B
  49 D 59 C 69 A 79 B
  50 C 60 D 70 B 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 314

  Đáp án địa THPT 2023 mã 315

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 D 51 B 61 C 71 B
  42 C 52 A 62 B 72 A
  43 A 53 C 63 B 73 D
  44 C 54 C 64 C 74 D
  45 B 55 A 65 B 75 A
  46 C 56 C 66 B 76 A
  47 B 57 C 67 A 77 B
  48 B 58 D 68 D 78 D
  49 C 59 A 69 A 79 A
  50 A 60 D 70 D 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 315

  Đáp án địa THPT 2023 mã 316

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 C 51 A 61 A 71 D
  42 D 52 D 62 C 72 D
  43 B 53 C 63 A 73 B
  44 A 54 A 64 B 74 D
  45 C 55 A 65 C 75 B
  46 B 56 D 66 B 76 B
  47 D 57 C 67 A 77 D
  48 C 58 B 68 A 78 C
  49 D 59 C 69 B 79 D
  50 C 60 D 70 B 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 316

  Đáp án địa THPT 2023 mã 317

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 B 61 C 71 B
  42 D 52 D 62 D 72 D
  43 C 53 C 63 A 73 C
  44 D 54 A 64 D 74 C
  45 A 55 D 65 B 75 B
  46 B 56 A 66 D 76 A
  47 A 57 A 67 C 77 C
  48 C 58 C 68 D 78 A
  49 B 59 B 69 C 79 B
  50 D 60 D 70 C 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 317

  Đáp án địa THPT 2023 mã 318

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 B 51 D 61 B 71 D
  42 A 52 B 62 A 72 D
  43 D 53 C 63 A 73 A
  44 A 54 B 64 A 74 A
  45 A 55 B 65 B 75 D
  46 B 56 A 66 D 76 A
  47 C 57 B 67 A 77 D
  48 D 58 B 68 C 78 D
  49 C 59 B 69 A 79 C
  50 C 60 D 70 C 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 318

  Đáp án địa THPT 2023 mã 319

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 B 51 D 61 D 71 C
  42 D 52 C 62 B 72 D
  43 C 53 B 63 B 73 A
  44 C 54 C 64 D 74 A
  45 C 55 C 65 A 75 C
  46 B 56 A 66 C 76 D
  47 B 57 B 67 A 77 C
  48 B 58 A 68 D 78 A
  49 D 59 B 69 B 79 D
  50 A 60 D 70 A 80 D

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 319

  Đáp án địa THPT 2023 mã 320

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 B 51 B 61 C 71 B
  42 A 52 B 62 D 72 B
  43 D 53 D 63 A 73 A
  44 C 54 D 64 D 74 B
  45 D 55 B 65 B 75 D
  46 A 56 B 66 A 76 A
  47 B 57 A 67 A 77 B
  48 A 58 D 68 D 78 D
  49 C 59 B 69 A 79 B
  50 D 60 C 70 D 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 320

  Đáp án địa THPT 2023 mã 321

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 A 61 B 71 D
  42 C 52 D 62 B 72 C
  43 A 53 B 63 B 73 B
  44 B 54 B 64 D 74 C
  45 A 55 C 65 D 75 D
  46 D 56 D 66 C 76 B
  47 B 57 D 67 A 77 D
  48 B 58 C 68 A 78 D
  49 A 59 C 69 A 79 C
  50 C 60 C 70 D 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 321

  Đáp án địa THPT 2023 mã 322

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 D 51 B 61 B 71 B
  42 D 52 C 62 D 72 C
  43 C 53 C 63 A 73 B
  44 A 54 A 64 D 74 C
  45 C 55 B 65 B 75 C
  46 B 56 A 66 D 76 D
  47 B 57 D 67 A 77 B
  48 C 58 A 68 D 78 D
  49 B 59 B 69 A 79 D
  50 D 60 C 70 A 80 C

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 322

  Đáp án địa THPT 2023 mã 323

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 D 51 D 61 C 71 B
  42 D 52 A 62 D 72 C
  43 D 53 D 63 C 73 A
  44 B 54 D 64 C 74 B
  45 D 55 C 65 A 75 C
  46 A 56 B 66 A 76 B
  47 C 57 B 67 B 77 C
  48 D 58 D 68 A 78 B
  49 A 59 C 69 A 79 A
  50 D 60 A 70 B 80 B

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 323

  Đáp án địa THPT 2023 mã 324

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  41 A 51 A 61 A 71 C
  42 D 52 B 62 B 72 A
  43 D 53 C 63 C 73 A
  44 B 54 C 64 A 74 C
  45 B 55 C 65 B 75 B
  46 C 56 B 66 C 76 C
  47 D 57 A 67 C 77 B
  48 A 58 B 68 A 78 A
  49 B 59 B 69 B 79 C
  50 C 60 B 70 A 80 A

  >>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 324

  Hi vọng rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra kết quả chính xác cho bài làm của mình vừa hoàn thành. Chúc các em có 1 kì thi thành công.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết