Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Giải bài tập

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ sáu - 23/06/2023 06:11    

  Hướng dẫn giải bài tập môn toán SGK lớp 1 trang 146

  Bạn đang xem : Hướng dẫn giải bài tập môn toán SGK lớp 1 trang 146

  Hướng dẫn giải bài tập môn Toán trang 146 sách giáo khoa lớp 1. Cung cấp phương pháp giải chi tiết, giúp học sinh lớp 1 nắm vững kiến thức toán học từ bài tập thực tế.

  BÀI 1 TRANG 146 SGK TOÁN LỚP 1

  Đề bài: Viết số:

  Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.
   

  BÀI 2 TRANG 146 SGK TOÁN LỚP 1

  Đề bài: 

  a) Số liền trước của 62 là:........ ;               Số liền trước của 61 là.............

  Số liền trước của 80 là............. ;               Số liền trước của 79 là.............

  Số liền trước của 99 là............. ;               Số liền trước của 100 là...........

  b) Số liền sau của 20 là:............;               Số liền sau của 38 là:............;

  Số liền sau của 75 là   :............;                Số liền sau của 99 là:............;

  c)

  Câu hỏi bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

  BÀI 3 TRANG 146 SGK TOÁN LỚP 1

  Đề bài: Viết các số:

  Từ 50 đến 60:.................................................................

  Từ 85 đến 100:................................................................
   

  BÀI 4 TRANG 146 SGK TOÁN LỚP 1

  Đề bài: Dùng thước và bút nối các điểm sau để có hai hình vuông.

  Câu hỏi bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

  Đáp án bài tập môn toán SGK trang 146

  Bài 1: 

  Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

  Bài 2:

  a)

  Số liền trước của 62 là: 61;                    Số liền trước của 61 là 60 ;

  Số liền trước của 80 là 79;                      Số liền trước của 79 là 78  ;

  Số liền trước của 99 là 98;                        Số liền trước của 100 là 99

  b)

  Số liền sau của 20 là: 21;                        Số liền sau của 38 là: 39;

  Số liền sau của 75 là: 76;                        Số liền sau của 99 là: 100;

  c)

  Đáp án bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

  Bài 3:

  Từ 50 đến 60: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

  Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

  Bài 4

  Đáp án bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết