Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Chủ nhật - 24/03/2024 23:50

Lời giải bài số 7 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bạn đang xem : Lời giải bài số 7 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bài Làm:

Lời giải bài 7

Đề bài:

Hỗn hợp X gồm các kim loại Al; Fe; Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với nước dư thu được 0,04 mol H2.

Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,07 mol H2.

Phần 3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,1 mol H2.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol Ba, Al, Fe trong 1 phần của hỗn hợp X lần lượt là:

A. 0,01; 0,04; 0,03                  

B. 0,01; 0,02; 0,03               

C. 0,02; 0,03; 0,04          

D. 0,01; 0,03; 0,03

Lời giải chi tiết

Phần 1: Ba tác dụng với nước tạo ra OH- . Sau đó Al tác dụng với OH- tạo ra H2

nH2= nH2(Al) + nH2(Ba) = (3/2)nOH- + (1/2)nOH- = 0,04 mol =>nOH- = 0,02 mol

=>nBa = 0,01 mol

Phần 2: Hỗn hợp tác dụng với NaOH dư. Al với Ba tác dụng hoàn toàn

nH2 = (1/2)nOH- + nH2(Al) = 0,07 mol => nH2(Al) = 0,07 – 0,01 = 0,06

=>nAl = 0,04 mol

Phần 3 tác dụng với HCl

Số mol H2 tăng số với phần 2 = 0,03 = nFe

 

=>Đáp án A

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết