Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ hai - 25/03/2024 01:29

Lời giải bài số 6 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

Bạn đang xem : Lời giải bài số 6 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

Bài Làm:

Lời giải bài 6

Đề bài:

Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được V lít khí CO2 ( ở đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thì thu được 2,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của V và a là

A. 1,232 lít và 1,5 gam.         

B. 1,008 lít và 1,8 gam.         

C. 1,12 lít và 1,2 gam.     

D. 1,24 lít và 1,35 gam.

Lời giải chi tiết

Phân tích: Sục khí CO2 vào dung dịch kiềm thấy xuất hiện kết tủa mà sau khi cho thêm kiềm lại được thêm một khối lượng kết tủa => Chứng tỏ ban đầu tạo ra 2 muối CO32- và HCO3-

Ta có PTHH:

OH-  + CO2 →HCO3-     (1)

2OH- + CO2 → CO32-+ H2O (2)

Vậy xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)

=>nCO2 = nOH- - n↓ = 0,1.2.0,4 – 2,5/100 = 0,055 mol =>VCO2 = 0,055.22,4 = 1,232 lít

Sau khi thêm NaOH dư

HCO3- + OH-  → CO32-+ H2O

=>nHCO3- = 0,055 – 0,025 = 0,03 mol

Mà nCa2+ = 0,04 mol => n↓ = 0,04 – 0,025 = 0,015 mol

=>a = 0,015.100 = 1,5 gam

 

=>Đáp án A

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết