Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ hai - 18/03/2024 22:35

Lời giải bài số 5 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

Bạn đang xem : Lời giải bài số 5 chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

Bài Làm:

Lời giải bài 5

Đề bài:

Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 35,7 gam.                           B. 46,4 gam.                        C. 15,8 gam.                              D. 77,7 gam.

 

Lời giải chi tiết

Phân tích: Coi hỗn hợp ban đầu có Fe và O2 sau khi tác dụng HNO3 dư thì thu được NO2 . Suy ra chất khử là Fe và chất oxi hóa là O2 và N+5

Ta có cô cạn dung dịch sau phản ứng được muối khan => muối khan đó là Fe(NO3)3

=>nFe = nFe(NO3)3 = 145,2/242 =0,6 mol => mFe = 0,6.56 = 33,6 gam

Fe0→Fe+3 +3e

N+5 + 1e →N+4

O2 + 4e →2O2-

=>ne O2 nhận= nFe.3 – nNO2= 3.0,6 – 0,2 = 1,6 mol

=>nO2 = 1,6/4 = 0,4 mol      =>mO2 = 0,4.32 =12,8 gam

Khối lượng của hỗn hợp ban đầu: m = mFe + mO2 =33,6 + 12,8 = 46,4 gam

 

=>Đáp án B

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết