Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ ba - 26/03/2024 00:39

Lời giải bài số 4 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

Bạn đang xem : Lời giải bài số 4 chuyên đề về phản ứng của CO, H2, C, Al với oxit kim loại

Bài 4. Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua một ống đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn và một hỗn hợp khí nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.

A. 0,224 lít và 14,48 gam.                     

B. 0,672 lít và 18,46 gam.

C. 0,112 lít và 12,28 gam.                     

D. 0,448 lít và 16,48 gam.

Bài Làm:

Phân tích: V lít hỗn hợp khí CO, H2 đi qua ống chứa oxit thấy khối lượng hỗn hợp khí tăng 0,32 gam

=> m tăng  = mO = 0,32 gam => nO = 3,2/16 = 0,02 mol

=>nO = n hh khí = 0,02 mol => V = 0,02.22,4 = 0,448 lít

Khối lượng chất rắn giảm = khối lượng hỗn hợp khí tăng = 0,32 gam

=>m = 16,8 – 0,32 = 16,48 gam

 

=>Đáp án D

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết