Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Chủ nhật - 24/03/2024 23:50

Lời giải bài số 4 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bạn đang xem : Lời giải bài số 4 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bài Làm:

Lời giải bài 4

Đề bài:

Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch B. Cho dung dịch B vào 200 ml dung dịch NaAlO2 0,2M thu được 2,34 gam kết tủa. Tính nồng độ của dung dịch HCl.

A.  1,15M và 1,2M                            

B.  1,35M                   

C. 1,15M và 1,35M                

D. 1,15M

 Lời giải chi tiết

Phân tích: Khi cho dung dịch B vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa. Chứng tỏ dd B phải có môi trường axit (HCl dư)

PTHH

HCl + Na[Al(OH)4]  → Al(OH)3 ↓+ NaCl + H2O (1)

Al(OH)3  + 3HCl→ AlCl3  + 3H2O                        (2)

Ta có : nNaAlO2 = 0,04 mol ; n= 2,34/78= 0,03 mol

=>Lượng kết tủa không phải giá trị max nên xảy ra 2 trường hợp

TH1: Xảy ra phản ứng (1)

n = nHCl = 0,03 mol

=>nHCl ban đầu = 0,03 + nNaOH = 0,03 + 0,2 = 0,23 mol =>CM HCl = 0,23/0,2 = 1,15M

TH2: Xảy ra (1) và (2)

Ta có công thức giải nhanh : nH+ = 4nAl3+ -  3n = 4.0,04 – 3.0,03 = 0,07 mol

=> nHCl ban đầu = 0,07 + nNaOH = 0,27 mol =>CM HCl = 0,27/0,2 =1,35M

 

=>Đáp án C

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết