Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ hai - 25/03/2024 01:29

Lời giải bài số 1 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

Bạn đang xem : Lời giải bài số 1 chuyên đề về phản ứng của CO2, SO2 với các dung dịch kiềm

Bài Làm:

Lời giải bài 1

Đề bài:

Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 15 gam.                        

B. 5 gam.                                       

C. 10 gam.                                               

D. 20 gam.

Lời giải chi tiết

Chú ý: dd X chứa 2 kiềm nên quy về OH-

Ta có nCO2 = 7,84/22,4 = 0,35 mol ; nOH- = 0,2.1 + 0,1.2.1 = 0,4 mol

Đây là bài toán thuận

=>N= nOH-/ nCO2 = 0,4/0,35  => 1< N < 2

                                                     OH-  + CO2 →HCO3-     (1)

                                                         x          x

                                                    2OH- + CO2 → CO32-+ H2O (2)

                                                      2y         y

=>Tạo ra 2 muối . Ta có hệ : x + y = 0,35 và    x + 2y = 0,4

=>x = 0,3     y = 0,05

=>nCO32- = 0,05 mol mà nCa2+ = 0,1 mol => n↓ = nCO32- = 0,05 mol

Khối lượng kết tủa thu được là : m = 0,05.100= 5 gam

 

=>Đáp án B

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết