Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape

  Tài liệu

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ sáu - 19/05/2023 00:58    

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

  Bạn đang xem : Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 - Chân trời sáng tạo

  Với giải bài tập Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

  Thực hành 1 trang 17 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Gọi tên các thành phần của phép tính.

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Trả lời:

  • Phép tính thứ nhất: 10 – 4 = 6

  10 là số bị trừ.

  4 là số trừ.

  6 là hiệu

  • Phép tính thứ hai: 95 – 10 = 85

  95 là số bị trừ

  10 là số trừ

  85 là hiệu

  • Phép tính thứ ba: Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  49 là số bị trừ

  7 là số trừ

  42 là hiệu

  Thực hành 2 trang 17 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Tính hiệu của hai số.

  a) 9 và 5

  b) 50 và 20

  c) 62 và 0

  Trả lời:

  a) 9 – 5 = 4

  b) 50 – 20 = 30

  c) 62 – 0 = 62

  Luyện tập 1 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Đặt tính rồi tính hiệu.

  a) Số bị trừ là 63, số trừ là 20.

  b) Số bị trừ là 35, số trừ là 15.

  c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52.

  d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6.

  Trả lời:

  Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em lần lượt trừ từ phải sang trái (trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi trừ các chữ số hàng chục)

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Luyện Tập 2 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Tính nhẩm.

  2 + 8 = ………                      30 + 50 = ………                             86 + 0 = ………

  10 – 8 = ………                    80 – 50 = ………                              89 – 9 = ………

  10 – 2 = ………                    80 – 30 = ………                              89 – 0 = ………

  Trả lời:

  2 + 8 = 10                  30 + 50 = 50                          86 + 0 = 86

  10 – 8 = 2                  80 – 50 = 30                          89 – 9 = 80

  10 – 2 = 8                  80 – 30 = 50                          89 – 0 = 89

  Luyện tập 3 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Số?

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Trả lời: 

  Em xét hiệu sau: 8 – 3 = 5; 3 – 2 = 1

  Em nhận thấy ô trống hàng dưới bằng hiệu ô trống hàng trên và ô trống bên cạnh.

  Hiệu = số bị trừ - số trừ.

  Em tìm được kết quả các ô trống như sau:

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Luyện tập 4 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Số?

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Trả lời:

  Quan sát hình em thấy, số ở hàng dưới bằng hiệu của số hàng trên và số bên cạnh: 

  40 = 70 – 30; 30 = 70 – 40.

  Em thực hiện phép trừ trong từng hình

  50 – 20 = 30; 60 – 40 = 20; 90 – 90 = 0

  Em điền kết quả vào hình như sau:

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Luyện tập 5 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Tính để tìm bó cỏ cho bò.

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Trả lời:

  Tính hiệu các số đã cho:

  25 – 20 = 5                17 – 15 = 2                89 – 87 = 2                45 – 43 = 2

  16 – 11 = 5

  Vậy những bó cỏ có hiệu là 2 sẽ được con bò số 2 ăn.

  Những bó có có hiệu là 5 sẽ được con bò số 5 ăn.

  Em nối được như sau:

  Toán lớp 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 | Chân trời sáng tạo.

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

  Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết