Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Chủ nhật - 24/03/2024 23:50

Lời giải bài số 2 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bạn đang xem : Lời giải bài số 2 chuyên đề về các hợp chất lưỡng tính

Bài Làm:

Lời giải bài số 2

 

Đề bài:

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 36,7.                                

B. 48,3.                            

C. 43,5.                            

D. 59,7.

 

Lời giải chi tiết

Phân tích:X tác dụng với NaOH (dư) thu được khí H2 =>Al dư, =>Z là Fe và dung dịch Y là Na[Al(OH)4]

Ta có: nAl dư = 2/3.nH2 = (2/3).(3,36/22,4) = 0,1 mol

nAl(OH)3 = 39/78 = 0,5 mol

Khi nung Al với Fe3O4

Al0 → Al3+ + 3e

0,5                   1,5

3Fe+8/3 + 8e → 3Fe0

0,5625              1,5

=>nFe3O4 = 0,1875

Trong hỗn hợp ban đầu: m = mAl + mFe3O4 = 0,6.27 + 0,1875.232 = 59,7 gam

 

=>Đáp án D

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết