Chào mừng đến với website baikiemtra.net

Shape Shape
Shape
Shape
Shape Shape
Thứ hai - 18/03/2024 22:35

Chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

Bạn đang xem : Chuyên đề kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh( H2SO4 đặc, HNO3)

I. Tổng quan kiến thức và phương pháp giải bài tập

1. Tổng quan kiến thức

Axit có tính oxi hóa mạnh H2SO4 đặc và HNO3 có thể oxi hóa được một số kim loại đứng sau Hidro trong dãy điện hóa (Cu, Ag) mà axit không có tính oxi hóa (HCl, H2SO4) không oxi hóa được. Oxi hóa có thể xảy ra trên các hợp chất của Fe chưa đạt mức oxi hóa cao nhất (VD: FeO, FeS...) lên số oxi hóa tối đa là +3. Ngoài ra, các axit cũng có thể tác dụng với một số phi kim như C, S,...

Phản ứng tạo ra "sản phẩm khử":

 • Tác dụng với H2SO4 đặc, sản phẩm khử chủ yếu là SO2 (còn có thể có H2S, S).
 • Tác dụng với HNO3 loãng, sản phẩm khử chủ yếu là NO, HNO3 đặc là NO2 (còn có thể có N2, N2O, NH4NO3).

2. Phương pháp giải bài tập

Phương pháp chủ yếu là sử dụng định luật bảo toàn electron, kết hợp với các phương pháp khác như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích.

Một số vấn đề chú ý khi làm bài tập:

 • Khi cho kim loại tác dụng với các axit H2SO4 và HNO3, ta cần lưu ý:
  • Tổng số mol H2SO4 phản ứng bằng số mol SO42- trong muối cộng với số mol của sản phẩm khử (SO2, S, H2S).
  • Tổng số mol HNO3 phản ứng bằng số mol NO3- trong muối cộng với số mol của sản phẩm khử (NO2, NO, N2O, N2, NH3).
 • Lưu ý:
  • Nếu sản phẩm khử là N2, N2O thì cần nhân thêm 2.
  • Tất cả các chất khi tác dụng với 2 axit trên đều lên mức oxi hóa cao nhất.
  • Ion NO3- trong môi trường H+ có tính oxi hóa tương tự như HNO3 loãng.
  • Khi Fe tác dụng với HNO3, nếu sau phản ứng Fe còn dư thì sẽ tạo thành Fe(NO3)2.
  • Riêng với Fe2+, khi tác dụng với NO3- trong H+ sẽ tạo ra Fe3+.

II. Một số bài tập tham khảo

Bài 1. Hòa tan hết 5,6 gam Fe bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng thu được V lít NO2 là sản phẩm khử duy nhất (tại đktc). V nhận giá trị nhỏ nhất là

A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.

Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 4,48.
C. 5,60.
D. 3,36.

Bài 3. Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 97,98.
B. 106,38.
C. 38,34.
D. 34,08.

Bài 4. Nung 8,4 gam Fe trong không khí sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 11,2 gam.
B. 10,2 gam.
C. 7,2 gam.
D. 6,9 gam.

Bài 5. Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 35,7 gam.
B. 46,4 gam.
C. 15,8 gam.
D. 77,7 gam.

Bài 6. Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 20,12 gam hỗn hợp 3 oxít. Nếu cho 13,24 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan

A. 64,33 gam.
B. 66,56 gam.
C. 80,22 gam.
D. 82,85 gam.

Bài 7. Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 151,5.
B. 137,1.
C. 97,5.
D. 108,9.

Bài tập & Lời giải

Share:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết